هاست لینوکس

 • A هاست لینوکس پلن

  • هزینه سالانه

   ریال 590000
  • فضای میزبانی

   MB 50
  • ترافیک ماهیانه

   نامحدود
  • کنترل پنل

   Webmin (Virtualmin)
  • پشتیبانی نسخه PHP

   Last Version
  • تعداد دامین افزوده

   ۱
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

   دارد
 • B هاست لینوکس پلن

  • هزینه سالانه

   ریال 890000
  • فضای میزبانی

   MB 100
  • ترافیک ماهیانه

   نامحدود
  • کنترل پنل

   Webmin (Virtualmin)
  • پشتیبانی نسخه PHP

   Last Version
  • تعداد دامین افزوده

   ۱
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

   دارد
 • C هاست لینوکس پلن

  • هزینه سالانه

   ریال 1790000
  • فضای میزبانی

   MB 500
  • ترافیک ماهیانه

   نامحدود
  • کنترل پنل

   Webmin (Virtualmin)
  • پشتیبانی نسخه PHP

   Last Version
  • تعداد دامین افزوده

   2
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

   دارد
 • D هاست لینوکس پلن

  1,300,000/6 mo
  سفارش دهید
  • هزینه سالانه

   ریال 2490000
  • فضای میزبانی

   GB 2
  • ترافیک ماهیانه

   نامحدود
  • کنترل پنل

   Webmin (Virtualmin)
  • پشتیبانی نسخه PHP

   Last Version
  • تعداد دامین افزوده

   3
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

   دارد
 • E هاست لینوکس پلن

  1,800,000/6 mo
  سفارش دهید
  • هزینه سالانه

   ریال 3500000
  • فضای میزبانی

   GB 5
  • ترافیک ماهیانه

   نامحدود
  • کنترل پنل

   Webmin (Virtualmin)
  • پشتیبانی نسخه PHP

   Last Version
  • تعداد دامین افزوده

   ۵
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

   دارد
 • F هاست لینوکس پلن

  3,000,000/6 mo
  سفارش دهید
  • هزینه سالانه

   ریال 5900000
  • فضای میزبانی

   GB 10
  • ترافیک ماهیانه

   نامحدود
  • کنترل پنل

   Webmin (Virtualmin)
  • پشتیبانی نسخه PHP

   Last Version
  • تعداد دامین افزوده

   10
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

   دارد